OcenaFirmy.com.pl

Ocena firmy on-line

Planujesz rozwinąć działalność poprzez współpracę z nowymi partnerami, ale chciałbyś ich wcześniej zweryfikować - dobrze trafiłeś! Sprawdź nasze narzędzie do oceny kredytowej Twoich przyszłych i bieżących kontrahentów.

Scoring on-line - wkrótce!

Co to jest ocena kredytowa?

Co to jest credit scoring?

W literaturze można spotkać się z wieloma różnymi określeniami credit scoringu. Termin credit scoring oznacza proces kwantyfikacji prawdopodobieństw wypłacalności na podstawie punktów przyznanych poszczególnym cechom potencjalnego kredytobiorcy oraz podejmowania na tej podstawie decyzji o przyznaniu bądź odnowie kredytu.
Czytaj dalej.

Co to jest "biały wywiad" wykorzystywany w ocenie kredytowej?

Biały wywiad jest to forma działań wywiadowczych, polegających na wyszukiwaniu i gromadzeniu informacji pochodzących z ogólnie dostępnych źródeł takich jak Internet, prasa, telewizja, radio, kontakty biznesowe - otoczenie biznesowe. Tego typu informacje są bardzo ważne przy finalnym podjęciu decyzji o współpracy z wybranym kontrahentem. Dlatego też serdecznie zachęcamy do śledzenia naszego bloga.

Zarządzanie ryzykiem kredytowym

Zarządzanie pieniędzmi wiąże się nieodwołalnie z umiejętnością zarządzania ryzykiem. Przykładowo, udzielanie kredytu kupieckiego odbiorcom towarów, produktów czy usług nieodwołalnie wiąże się z ryzykiem, a jest to czynność realizowana codziennie, często bez zgody na takie ryzyko nie da się prowadzić biznesu.

Tylko pytanie komu można udzielić takiego kredytu, kto nam rzeczywiście go spłaci?

I też podejście klientów i też dostawców (tak! Ryzyko kredytowe dotyczy też naszych dostawców) do naszego pytania o sytuację finansową. Jak idą do banku, to dobrze ubrani i przygotowani z teczką pełną dokumentów finansowych. Jeżeli chodzi o kredyt kupiecki (przecież KREDYTUJĄ się tez w ten sposób) to już może być inaczej. Cześć z przedsiębiorców wręcz się obraża, zamiast pochwalić się, jak są dobrzy – wtedy też pewnie otrzymaliby lepsze warunki rozliczenia transakcji.

Na rynku obserwuje się bardzo różne zachowania podmiotów: od podejścia ultrakonserwatywnego do całkowicie otwartego. Oczywiście większość podmiotów plasuje się gdzieś między wskazanymi skrajnościami. Czynnik ryzyka – ludzie – ma największy wpływ na profil ryzyka kredytowego przedsiębiorstw. Różne zachowania ludzi oraz braki w umiejętnościach mają zasadniczy wpływ na wyniki ekonomiczne gospodarowania przedsiębiorstw. Ten czynnik ryzyka ma także wpływ na relacje z klientami.

Jakiekolwiek pogorszenie reputacji przedsiębiorstwa, czy wartości dostarczanej przez do klientów może mieć negatywny wpływ na przychody. Zatem także przedsiębiorstwo, ubiegające się o kredyt kupiecki, powinno oceniać, w jaki sposób poszczególne jego działania mogą wpłynąć na jego wyniki.

Przedsiębiorstwa z niskim ratingiem finansowym oraz te, których rating uległ znaczącemu pogorszeniu, czy na rynku pojawia się informacja o jego pogorszonej sytuacji finansowej stają przed problemem znalezienia kontrahentów, którzy są gotowi zawrzeć z nimi kontrakt. Czytaj dalej.