Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania strony, aby zapewniać funkcje społecznościowe, analizować ruch na stronie, korzystać z narzędzi marketingowych oraz wyświetlać reklamy w ramach sieci partnerskich. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności.
Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?

Dowiedz się więcej

Jak korzystać z serwisu? Pytania i odpowiedzi.

Spis treści

Co to jest ryzyko kredytowe?
Co to jest ocena kredytowa kontrahenta?
Co to jest “credit scoring”?
Co to jest rating?
Jak zrobić scoring korzystając z możliwości modelu który oferujemy (eScoring)?
Skąd brać dane do scoringu?
Co to jest „biały wywiad” wykorzystywany w ocenie kredytowej?
Czy można zrobić scoring tylko na danych jakościowych?
Czy wynik scoringu jest wiarygodny?
Czym się serwis różni od wywiadowni gospodarczej?
Jak się zarejestrować?
Czy rejestracja w serwisie wymaga płatności?
Jak się z nami skontaktować?


Co to jest ryzyko kredytowe?

Możliwość, że kontrahent (klient, dostawca) nie wywiąże się ze swoich zobowiązań.
Więcej na podstronie o ryzyku kredytowym.

Co to jest ocena kredytowa kontrahenta?

Dotyczy oceny realizowanej za pomocą credit scoringu.
Więcej na podstronie o ocenie kredytowej.

Co to jest “credit scoring”?

Termin credit scoring oznacza proces kwantyfikacji prawdopodobieństw wypłacalności na podstawie punktów przyznanych poszczególnym cechom potencjalnego kredytobiorcy oraz podejmowania na tej podstawie decyzji o przyznaniu bądź odnowie kredytu [Z. Marciniak: Zarządzanie wartością i ryzykiem przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2001, s. 174.]

Scoring, (karta scoringowa, albo model scoringowy), jako produkt finalny jest zbiorem kilku zazwyczaj, ok. 8–10 cech, za które – w zależności od poziomu cechy – przyznawane są punkty. Suma określa ocenę punktową klienta. I choć jest to tylko kwestia umowna, zwyczajowo im wyższa ocena punktowa, tym kontrahent jest lepiej oceniany.

Scoring służy do diagnostyki wyprzedzającej podjęcie decyzji o rozpoczęciu współpracy
z innym podmiotem gospodarczym. Nie jest też precyzyjną prognozą zmian jego sytuacji finansowej – nie wszystko o danym podmiocie jest zawsze wiadome osobom przygotowującym tę ocenę. Pozwala przygotować raczej pewną hipotezę (rating) co do sytuacji finansowej badanego podmiotu w okresie roku, czy kontraktu, do której należy podchodzić z odpowiednią ostrożnością, analizując także stale rozwój sytuacji w otoczeniu badanego podmiotu.

Co to jest rating?

Rating finansowy stanowi syntetyczny wskaźnik określający stopień zaufania do danego przedsiębiorstwa. Głównie informuje on, jakie są szanse, iż przedsiębiorstwo będzie w stanie w przyszłości wypełnić swoje zobowiązania wynikające z zaciągniętych długów.
Przedstawia opcję / hipotezę o przyszłej sytuacji finansowej wiarygodności przedsiębiorstwa.
Rozpatruje on wiele informacji z różnych obszarów. Najważniejszą z informacji, którą przedstawia rating jest prawdopodobieństwa upadku (ang. Probability of Default, PD).
Zachęcamy także do zapznania się z informacjami na stronach Wikipedii.

Jak zrobić scoring korzystając z możliwości modelu który oferujemy?

Proces przebiega w następujących etapach:

1. Zaloguj się do serwisu i korzystając z menu przejdź do „Uruchom eScoring”.

2. Zbierz dane konieczne do wypełnienia ankiety składającej się z części jakościowej (informacje na podstawie doświadczeń o współpracy z kontrahentem, informacje z Internetu – tzw. „biały wywiad”) oraz z części ilościowej (dane ze sprawozdania finansowego, bilansu zysków i strat). Dane, w przypadku spółek giełdowych oraz dużych przedsiębiorstw można często pobrać z ich stron internetowych. Można też poprosić bezpośrednio kontrahenta, z którym chcemy w przyszłości współpracować lub skorzystać z wywiadowni.


3. Wpisz NIP oraz nazwę przedsiębiorstwa.4. Wypełnij ankietę w części jakościowej.5. Wypełnij ankietę w części ilościowej. W tej części wprowadzamy także informacje o własnym Kapitale Własnym.6. Zweryfikuj poprawność wprowadzonych danych. Zwróć szczególnie uwagę na poprawność wprowadzanych danych w części ilościowej.

6. Wylicz rating oraz wartości limitu kredytowego klikając w „generuj raport scoringowy”.
Uzyskane w tym punkcie informacje składają się z części dotyczącej ratingu, wyrażonego w punktach od 0 do 10 oraz części dotyczącej limitów kredytowych. Pierwszy limit wynika z informacji uzyskanych o kontrahencie. Drugi limit uwzględnia wysokość „Kapitału Własnego” Państwa firmy.

Poniżej tabela punktów ratingowych ze szczegółowym opisem:
Skąd brać dane do scoringu?

Z wywiadowni i „białego wywiadu” (m.in. internet). Cześć firm przedstawia dane na swych stronach, lub udostępnia je po kontakcie zainteresowanego partnera biznesowego.

Co to jest „biały wywiad” wykorzystywany w ocenie kredytowej?

Biały wywiad jest to forma działań wywiadowczych, polegających na wyszukiwaniu i gromadzeniu informacji pochodzących z ogólnie dostępnych źródeł takich jak Internet, prasa, telewizja, radio, kontakty biznesowe - otoczenie biznesowe. Tego typu informacje są bardzo ważne przy finalnym podjęciu decyzji o współpracy z wybranym kontrahentem. Dlatego też serdecznie zachęcamy do śledzenia naszego bloga "Ryzyko kredytowe".

Czy można zrobić scoring tylko na danych jakościowych?

Proponujemy bardzo ostrożne podejście do takich sytuacji. Należy zasięgnąć opinii jednej z renomowanych wywiadowni gospodarczych.

Czy wynik scoringu jest wiarygodny?

Jest to zawsze pewna hipoteza, która może ulec negatywnej weryfikacji w wyniku zawirowań w gospodarce. Doświadczenie wskazuje jednak, że podmioty z lepszym ratingiem rzadziej bankrutują.

Czym się serwis różni od wywiadowni gospodarczej?

W naszym serwisie Klient realizuje jedynie ocenę scoringową bazując na danych pozyskanych od klienta, czy z wywiadowni. Czyli dostarczamy instrument do oceny, a nie dane wykorzystywane do tej oceny.

Jak się zarejestrować?

Aby się zarejestrować wejdź na stronę www.ocenafirmy.com.pl/registration, podaj swój adres e-mail oraz hasło i potwierdź rejestrację klikając w wysłany link na podany adres e-mail.

Czy rejestracja w serwisie wymaga płatności?

Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.

Jak się z nami skontaktować?

Aby się z nami skontaktować skorzystaj z formularza kontaktowego dostępnego w serwisie. Odpowiemy najszybciej jak to tylko możliwe.